گرچه برای کنترل بحران آب و جلوگیری از فرو افتادن بیشتر آب های زیرزمینی راه حلی به جز کاهش برداشت ها نیست، اما در پاسخ به تقاضای روزافزون آب (در شرایط کمیابی آب) بایستی مصارف بهینه گردند. در کشور ما بیش از 90% از آب به صورت تبخیر و تعرق در کشاورزی و فضاهای سبز شهری به مصرف می رسد. بنابراین مدیریت برداشت، کاربرد و مصرف آب در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در این شرایط دارد.

کتاب مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش های آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در اواخر دهه 70 میلادی در جهت حل مسائل تئوری ماتریس ها، جبر خطی و آنالیز عددی به وجود آمد و امروزه صدها هزار کاربر دانشگاهی، آکادمیک، صنعتی و ... در زمینه های بسیار متنوع مهندسی نظیر ریاضیات پیشرفته، جبر خطی، مخابرات، مهندسی سیستم و ... با MATLAB به عنوان یکی از اولین محیط های محاسباتی و تکنیکی که قادر به حل مسائل آن هاست، آشنا می شوند.

کتاب زبان تخصصی دانشجویان مهندسی آب به قلم دکتر جهانگیر عابدی کوپایی، استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان و مهندس مصطفی گودرزی در 6 بخش و 26 در درس نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

کتاب زبان تخصصی مهندسی آب اولين كتاب تخصصی زبان انگليسی در حوزه مهندسی آب برای دانشجویان و محققین اين رشته می باشد. با مطالعه این کتاب که متون و تصاویر آن از منابع معتبر علمی گردآوری شده است خواننده می تواند همزمان توانایی خود را در خواندن و نوشتن متون تخصصی بهبود بخشد.

کتاب زبان تخصصی مهندسی آب

کتاب رابطه آب و خاک و گیاه به قلم دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 22 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد به چاپ رسیده است.

کتاب رابطه آب و خاک و گیاه بعنوان یک کتاب درسی و براساس سرفصل های دروسی که با این عنوان و یا عناوین مشابه در برنامه های آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی علوم خاک، آبیاری، زراعت، منابع طبیعی و برخی رشته های دیگر گنجانده شده تدوین گردیده است. هر چند مطالب کتاب برای پوشش 2 الی 3 واحد درسی است اما در مواردی از آن فراتر رفته است تا به تفهیم و درک بهتر مطالب کمک کرده باشد.

کتاب هیدرولیک کانال های باز به قلم دکتر سید محمود حسینی و دکتر جلیل ابریشمی از اعضای هیئت علمی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در 13 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.

ویرایش دوم کتاب مشتمل بر چهار بخش است که سیزده فصل کتاب را تشکیل می دهند. این بخش ها به ترتیب قوانین اساسی حاکم بر جریان های آزاد، جریان های دائمی در کانال های باز، هیدرولیک سازه های مرتبط با جریان های آزاد و جریان های غیر دائمی در کانال های باز را شامل می شوند.

کتاب زهکشی به قلم دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل ترجمه و تدوین شده است و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.

متن فارسی این کتاب از زمان انتشار که بیش از چند سال از آن نمی گذرد پنج بار تجدید چاپ شده است که نشان از استقبال دانشجویان و کارشناسان عزیز از آن دارد. در چاپ ششم تصمیم گرفته شد که ویرایش جدیدی از آن ارائه شود و برخی از کاستی های آن رفع شود.

اصول طراحی سیستم های آبیاری در مزرعه به قلم دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات داشگاه صنعتی سجاد به چاپ رسیده است.

کتاب اصول طراحی سیستم های آبیاری در مزرعه منطبق بر نیازهای درسی دانشجویان کارشناسی علوم و مهندسی آب در دروس طراحی سیستم های آبیاری سطحی و تحت فشار تدوین شده است. اما مطالب به نحوی است که برای مهندسان آبیاری و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد نیز قابل استفاده باشد.

کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی به قلم دکتر امین علیزاد، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.

هدف از نوشتن این کتاب، که چاپ اول آن در سال 1367 منتشر گردید، آن بود تا مطالب درسی مورد نیاز دانشجویان رشته های مهندسی عمران، آبیاری، زمین شناسی، جغرافیا و دیگر کسانی که درس هایی را در زمینه هیدرولوژی می گذرانند بصورت مدون ارائه شده باشد.

کتاب روش های محاسباتی در مدلسازی مهندسی آب با استفاده از نرم افزار MATLAB به قلم دکتر مخمد شایان نژاد، دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان در 11 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

در فصول ابتدایی این کتاب، روش های انفصال جملات دیفرانسیلی، روش های حل معادلات و دستگاه معادلات و پس از آن روش های حل معادلات دیفرانسیلی تشریح شده است. به علت اینکه محاسبات بسیار حجیم است، نیاز به یک زبان برنامه نویسی می باشد که در این کتاب از نرم افزار MATLAB استفاده شده که در اولین فصل کتاب معرفی می شود.

کتاب آمار و احتمالات (کاربرد در کشاورزی) به قلم دکتر عبدالمجید رضایی (استاد گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان) و دکتر سید علی محمد میرمحمدی میبدی (استاد گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان) در 18 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب