کتاب راهنمای کنترل شیمیایی علف های هرز ایران به قلم دکتر اسکندر زند، دکتر محمدعلی باغستانی، دکتر نوشین نظام آبادی، مهندس پرویز شیمی و دکتر سیدکریم موسوی از اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در 23 فصل تالیف و تدوین شده است و در سال 1396 توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

علف هرز

کتاب درختان و درختچه های زینتی (بازدانگان) به قلم همایون فرهمند، استادیار بخش علوم باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان در 9 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

هدف از نگارش این مجموعه، گردآوری اطلاعات پراکنده در مورد گروهی از گیاهان به نام بازدانگان است که کاربران بسیاری به آن نیاز دارند.

درختچه های زینتی

کتاب شناسایی، کاشت و نگهداری چمن به قلم دکتر محمدرضا صالحی سلمی در 4 فصل تالیف و گردآوری شده است و در سال 1394 توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

یکی از مسائل اصلی که سبب جایگزینی چمن با گیاهان پوششی گردیده، مسئله کم آبی است. برخی عقیده دارند گیاهان پوششی آب کمتری مصرف می کنند و بهتر است در فضای سبز از آنان استفاده کرد. ولی باید دانست که با مدیریت خوب در نگهداری چمن و از آن مهم تر با انتخاب گونه های مناسب می توان این مشکل را برطرف ساخت.

چمن

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش های آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در اواخر دهه 70 میلادی در جهت حل مسائل تئوری ماتریس ها، جبر خطی و آنالیز عددی به وجود آمد و امروزه صدها هزار کاربر دانشگاهی، آکادمیک، صنعتی و ... در زمینه های بسیار متنوع مهندسی نظیر ریاضیات پیشرفته، جبر خطی، مخابرات، مهندسی سیستم و ... با MATLAB به عنوان یکی از اولین محیط های محاسباتی و تکنیکی که قادر به حل مسائل آن هاست، آشنا می شوند.

نرم افزار MATLAB

کتاب احداث و نگهداری بام سبز به قلم مهندس سلمان شوشتریان، کارشناس ارشد مهندسی علوم باغبانی در یازده فصل ترجمه شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این منبع که ترجمه ای از کتابی با همین عنوان به قلم کلی لوکت می باشد، درصدد است تا با معرفی مفاهیم بام سبز و فناوری های در دسترس موجبات شناسایی هرچه بیشتر بام سبز را فراهم آورد.

بام سبز

کتاب باغبانی بدون آلرژی به قلم توماس لئو اگرن نگاشته شده است و توسط دکتر علی تهرانی فر، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و لیلا مهدی زاده ترجمه شده است و انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد آن را به چاپ رسانده است.

باغبانی بدون آلرژی

کتاب زراعت کم آب در ایران به قلم دکتر علیرضا کوچکی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد خواجه حسینی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از همکاران در شانزده فصل تهیه و تدوین شده است و در سال 1395 توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

زراعت کم آب

کتاب علف کش ها و روش های کاربرد آن ها به قلم اسکندر زند؛ استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران، سید کریم موسوی؛ استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان و احمد حیدری؛ استادیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ایران در 20 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

علف کش

در این دست نوشته و گردآوری، نمونه کوچکی است که سعی شده، اهمیت نیاز مطالعه و بررسی اختصاصی گیاهان شهری، به خصوص درختان که اعضای پایدار و ماندگار شهری هستند و می توانند در هویت و شناسنامه یک شهر موثر باشند، را نشان دهد. در این کتاب از یک سو تاثیر و جایگاه درختان شهری و از سوی دیگر تاثیری که محیط شهری بر گیاه می گذارد، به طور گذرا، جهت آشنایی، مورد بحث و بسط قرار گرفته است. جنبه های دیگری از علم باغبانی به صورت تخصصی بررسی می گردد.

درختان شهری

خوشبختانه وقتی برای اولین بار به شکل غیر منتظره ای اولین بوته های کشت شده کارلا را دیدم، مشتاقانه به دنبال شناسایی گیاه رفتم و بررسی های اولیه پس از شناسایی گیاه، نشانگر نبود آن در ایران، اهمیت دارویی سطح بالا، تحقیقات فراوان انجام شده در دنیا روی خواص دارویی آن و امکان کشت رقم های مختلف آن در اقصی نقاط کشور، ساده بودن روش های کاشت و تولید فرآورده های آن بود.

کارلا