کتاب جنبه هایی از توسعه پایدار (از اندیشه تا کنش)

کتاب جنبه هایی از توسعه پایدار (از اندیشه تا کنش) به قلم دکتر سید احمد خاتون آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در ۶ فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

پیشگفتار

«از اندیشه تا کنش» برای ستیابی به توسعه پایدار راهی به درازای عمر چندین نسل را می طلبد. سعی این کتاب بر آن است تا اندیشیدن هدفمند به توسعه پایدار را در میان گروه های گوناگون جامعه دامن زند. با این حال فصل های کتاب با دو رویکرد نظری و عملی تدوین یافته اند، به گونه ای که مبانی فکری و فلسفی در کنار راهکارهای عملی در زمینه های مرتبط با توسعه پایدار و نیز توسعه انسانی ارائه شوند.

بی گمان اندیشه های امروز ما در کنش های نسل جوان حاضر و نسل های پس از آن به بار خواهد نشست و در چالش بین اندیشه های ماست که پدیده توسعه پایدار در این سرزمین فربه و فربه تر می شود و مجالی جدی برای کنش هایی پایدار را فراهم می سازد.

از این رو چالش اندیشه های خوانندگان این کتاب با محورهای موضوعی مطرح شده در آن نیز بدون تردید جاده توسعه پایدار آینده را هموارتر خواهد ساخت .

کتاب جنبه هایی از توسعه پایدار (از اندیشه تا کنش) در ۶ فصل به شرح زیر نگاشته شده است:

فصل اول) مفهوم توسعه پایدار، نقش مردم در توسعه پایدار، برخی عوامل پیش برنده و باز دارنده توسعه و …

فصل دوم) بیان فلسفی توسعه پایدار، تبیین جایگاه رفتار انسان در دوران فراصنعتی و توسعه پایدار

فصل سوم) کشاورزی و صنعت و پیامدهای کاربردی تکنولوژی در عرصه کشاورزی

فصل چهارم) انسان، مشارکت و محیط زیست، نقش مردم در برنامه های مشارکتی توسعه، سطوح مختلف مشارکت و …

فصل پنجم) تئاتر مشارکتی و ارتباط توسعه ای، چالش جهانی در بکارگیری تئاتر توسعه، ویژگی های کارکردی تئاتر در برقراری ارتباط توسعه ای و …

فصل ششم) توسعه روستایی پایدار به مثابه زیرساخت توسعه اجتماعی، نقد روند کلی توسعه روستایی، اقتصاد روستاها، تبیین جایگاه صنایع روستایی در فرایند توسعه روستایی پایدار، ارتباط متقابل صنایع سنگین کشاورزی، کاربرد برنامه ریزی در توسعه صنایع روستایی و …

وزن
520 گرم
قطع
وزیری
تعداد صفحات
376
نوبت چاپ
اول
سال چاپ
1384
موضوع
توسعه پایدار-رشد اقتصادی
مولف
دکتر سید احمد خاتون آبادی
انتشارات
جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
شابکISBN
96461226632500
یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب