کتاب زراعت ماش به قلم مجید رخشنده رو

کتاب زراعت ماش

کتاب ” زراعت ماش ” به قلم مجید رخشنده رو، محقق بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات ، آموزش و منابع طبیعی استان فارس نگاشته شده و ناشر آن ” نشر تاک ” است .
کتاب حاضر ، شامل 96 صفحه است .
در پیشگفتار کتاب چنین می خوانیم :
حبوبات به عنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتئین بعد از غلات ، دومین منبع مهم غذایی به شمار می روند . این گیاهان با تثبیت زیستی نیتروژن ضمن بهبود حاصلخیزی خاک ، به صورت گیاهان پوششی و یا در تناوب با بسیاری از گیاهان زراعی در جلوگیری از فرسایش خاک موثر بوده و نقش مهمی در پایداری نظام های کشاورزی ایفا می نمایند و برای تنوع بخشی به عنوان محصولات ممتاز در نظر گرفته می شوند .نام محصول انتخابی شما

تعداد درخواستی

* نام و نام خانوادگی

Email *

* شماره تماس

توضیحات اضافی

با تشکر از حسن اعتماد شما . جواب این استعلام تا 48 ساعت کاری آینده برای شما ارسال می گردد

کتاب ” زراعت ماش ” به قلم مجید رخشنده رو محقق بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات ، آموزش و منابع طبیعی استان فارس نگاشته شده و ناشر آن ” نشر تاک ” است .
کتاب حاضر ، شامل 96 صفحه است .
در پیشگفتار کتاب چنین می خوانیم :
حبوبات به عنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتئین بعد از غلات ، دومین منبع مهم غذایی به شمار می روند . این گیاهان با تثبیت زیستی نیتروژن ضمن بهبود حاصلخیزی خاک ، به صورت گیاهان پوششی و یا در تناوب با بسیاری از گیاهان زراعی در جلوگیری از فرسایش خاک موثر بوده و نقش مهمی در پایداری نظام های کشاورزی ایفا می نمایند و برای تنوع بخشی به عنوان محصولات ممتاز در نظر گرفته می شوند . علاوه بر آن گیاهانی کم توقع اند که برای کشت در نظام های زراعی کم نهاده مطلوب هستند . لذا از نظر اکولوژیکی و زیست محیطی ، ارزش مهمی در جلوگیری از افزایش آلودگی اراضی دارند . رشد جمعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در دو دهه ی اخیر باعث شده است تا مصرف مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز افزایش چشمگیری یابد . بنابراین افزایش تولید مواد پروتئینی به ویژه پروتئین گیاهی که منابع ارزشمندتری در تغذیه هستند ، اجتناب ناپذیر است . لذا افزایش تولید حبوبات به عنوان مکمل منابع پروتئینی در برنامه های توسعه اقتصادی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است .یکی از گیاهان ، ماش سبز است که علاوه بر خواص فوق دارای خاصیت دارویی است ، همچنین در نقاط مختلف کشور از آن برای تهیه غذاهای مختلف محلی استفاده می شود . با توجه به کمبود منابع علمی در مورد ماش سبز به صورت اختصاصی در ایران برای دانشجویان ، کشاورزان و بهره برداران کشاورزی اقدام کردم .
فهرست عناوین کتاب به اختصار در ذیل آمده است :
ویژگی های تیره بقولات ، مشخصات گیاهی تیره بقولات ، مشخصات عمومی زیر تیره پروانه آسا ، مشخصات گیاه شناسی حبوبات ، ماش سبز ، منشأ و پراکندگی جغرافیایی ، اهمیت اقتصادی ،اکولوژی ، علف های هرز حبوبات ، روشهای مبارزه با علف های هرز در مزارع حبوبات ، تاریخ کشت ، تناوب زراعی ، اثرات دوره های بحرانی ، استفاده از ارقام با توانایی رقابت بالا ، کشت مخلوط ، تأثیر کشت های مخلوط و تک کشتی بر رشد علف های هرز ، کنترل علف های هرز در نظام های کشت مخلوط ، عوامل موثر بر تشکیل گرهک ها و تثبیت نیتروژن ، اصلاح ماش ، اهداف اصلاحی ، روش های اصلاحی ، اصلاح برای عملکرد بیشتر ، اصلاح دوره بلوغ ، فرم بوته ، انتقال ژن ، بیماری های ماش ، بیماری های قارچی ، بیماری های ویروسی ، آفات حبوبات آفات ریشه ، ، ترکیبات ضد تغذیه ای ، کاربرد دانه های حبوبات و …

کتاب زراعت ماش
یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب