کتاب مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

گرچه برای کنترل بحران آب و جلوگیری از فرو افتادن بیشتر آب های زیرزمینی راه حلی به جز کاهش برداشت ها نیست، اما در پاسخ به تقاضای روزافزون آب (در شرایط کمیابی آب) بایستی مصارف بهینه گردند. در کشور ما بیش از 90% از آب به صورت تبخیر و تعرق در کشاورزی و فضاهای سبز شهری به مصرف می رسد. بنابراین مدیریت برداشت، کاربرد و مصرف آب در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در این شرایط دارد.

  • 21,000 تومان

    موجود

    کد کالا: 1140149


کتاب مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی به قلم کامران داوری و محمد سالاریان در ۹ فصل به رشته تحریر در آمده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

پیشگفتار

گرچه برای کنترل بحران آب و جلوگیری از فرو افتادن بیشتر آب های زیرزمینی راه حلی به جز کاهش برداشت ها نیست، اما در پاسخ به تقاضای روزافزون آب (در شرایط کمیابی آب) بایستی مصارف بهینه گردند. در کشور ما بیش از ۹۰% از آب به صورت تبخیر و تعرق در کشاورزی و فضاهای سبز شهری به مصرف می رسد. بنابراین مدیریت برداشت، کاربرد و مصرف آب در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در این شرایط دارد.

تمرکز دروس دوره کارشناسی علوم و مهندسی آب بر کاربرد آب در مزرعه بوده است. خوشبختانه در برنامه اخیر این رشته، درسی تحت عنوان مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی آمده است. همچنین در برنامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی درسی با عنوان مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی وجود دارد. گرچه هر دو درس اختیاری می باشند ولی گرایش روزافزون در ارائه این دروس در دانشگاه های معتبر کشور به چشم می خورد. کتاب حاضر به مسائل ذیربط این دو درس پرداخته و حتی در فصل ۹ به مباحث ارزیابی شبکه ها نیز توجه شده است. نکته مهم در این است که ارتقاء بهره وری آب کشاورزی صرفا تابع کاربرد آب در مزرعه نیست بلکه در نگاه کلان به مقدار زیادی در گرو وضعیت شبکه و شمای آبیاری است. حتی در دراز مدت پایداری یک سیستم کشاورزی فاریاب وابسته به وضعیت اکوسیستم و محیط زیست پیرامون آن، حاصل خیزی خاک و پایداری کیفی و کمی منابع آب است. ضمنا منابع مورد نیاز برای دانشجویان (اعم از استانداردها، کتب و …) در یک لوح فشرده پیوست کتاب گردیده است.

کتاب مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در ۹ فصل به شرح زیر نگاشته شده است:

فصل اول – مقدمه، که به توسعه تاریخی آبیاری و زهکشی، توسعه منابع آب و تحولات مدیریتی و تعاریف و اصطلاحات کاربردی می پردازد.

فصل دوم – اجزای شبکه های آبیاری و زهکشی، که شامل طراحی، ساخت، بهره برداری، نگهداری، بازسازی و انتخاب سیستم آبیاری می شود.

فصل سوم – کلیات مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، که به مباحث مربوط به مدیریت، طرح ریزی، منابع انسانی، امور اداری و مباحث حقوقی می پردازد.

فصل چهارم – سنجش آب، که در آن اطلاعاتی در مورد سرریز، روزنه، دریچه، آبگیر داده می شود.

فصل پنجم – بهره برداری شبکه های فرعی آبیاری (مزرعه)، که در آن مباحث مربوط به مدیریت درون مزرعه، تبخیر تعرق، ضریب گیاهی، تعیین زمان آبیاری، کم آبیاری، مدیریت خشکسالی و … تشریح می شود.

فصل ششم – بهره برداری شبکه های اصلی آبیاری، که در مورد برنامه زمانی عرضه آب، سیستم های کنترلی کانال، تنظیم کانال ها، جمع آوری داده، پردازش و تجزیه و تحلیل آن می باشد.

فصل هفتم – بهره برداری و نگهداری ایستگاه های پمپاژ، که در آن با انواع پمپ های جنبشی، پمپ های شعاعی، کاویتاسیون، انتخاب پمپ مناسب و … آشنا می شوید.

فصل هشتم – نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی، که شامل اهداف نگهداری، انواع نگهداری، بازرسی و … می شود.

فصل نهم – ارزیابی کارایی و پایش شبکه های آبیاری و زهکشی، که به هدف ارزیابی، نوع ارزیابی، معیارهای ارزیابی، گزارش دهی، برنامه ریزی و … می پردازد.

کتاب مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
قطع
وزیری
وزن
600 گرم
تعداد صفحات
350
موضوع
آبیاری-مدیریت-زهکشی
سال چاپ
1393
مولف
کامران داوری و محمد سالاریان
انتشارات
جهاد دانشگاهی مشهد
شابک ISBN
9789643243241
یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

You Are Not Robot? *