اطلاعاتی کاربردی در آبیاری درخت گردو

آبیاری و آبرسانی درخت گردو کتاب کشت و پرورش گردو

چگونه می توان نیاز آبی درخت گردو، این درخت ارزشمند، را فراهم نمود؟ دوره های بحرانی در آبیاری درخت گردو چه زمانی است و غفلت در آبیاری در این دوره ها چه عواقبی را در پی خواهد داشت؟

تا این اواخر در فرانسه و در سایر مناطقی که میزان بارندگی سالانه یا ذخیره آب زیرزمینی فراوان بود، گردو به شیوه سنتی و اغلب بدون آبیاری کشت می شد. پس از بررسی و مشاهدات عینی در باغ های خصوصی و آزمایشی مشخص شد که توان تولید گردو در باغ های دیم، پیوسته در حال کاهش است و به رغم هر گونه عملیات زراعی، آب و آبیاری در افزایش تولید محصول اثر مثبت و غیر قابل انکار دارد. آبیاری نه فقط در بالا بردن کمیت میوه، بلکه بر کیفیت آن نیز اثر مطلوبی می گذارد.

در مناطقی که بارندگی کم و توزیع آن نا مناسب باشد آبیاری درختان گردو ضروری است. آب غیر کافی موجب رشد کم، کاهش عملکرد و کاهش کیفیت گردو می شود و آب بیش از حد نیز باعث کندی رشد و نیز موجب بروز بیماری های طوقه و ریشه می گردد. رنگ پوست و درصد چروکیدگی نشان دهنده ی کیفیت مغز گردو است. با انجام آبیاری کیفیت مغز گردو بهتر شده و عملکرد ۳/۴ درصد افزایش می باید. عدم آبیاری در یک فصل موجب کاهش رشد درخت و کاهش وزن مغز گردو می شود. تنش آب در شروع دوره رشد میوه موجب تشکیل درصد زیادی از میوه های کوچک می شود. آبیاری در اواسط و یا اواخر تابستان، بعد از سخت شدن پوست میوه ها تأثیری در افزایش اندازه میوه ها نخواهد داشت. مطالعات انجام شده در مورد آبیاری نشان می دهد که ریشه های گردو در خاک های شنی لومی رطوبت را از عمق ۳ متری خاک جذب می کنند و ۸۰ درصد از رطوبت جذب شده از عمق ۲ متری خاک به بالا صورت می گیرد ولی در خاک های سنگین، قسمت زیادی از آب جذب شده از قسمت فوقانی خاک و از عمق ۱ متری صورت می گیرد. آبیاری برای درختان پیوندی و درختان جوان بسیار ضروری است ولی در درختان بالغ با افزایش توسعه ریشه ها، میزان نیاز به آب کمتر می شود. مقدار آبیاری به سن درخت، نوع خاک، مقدار بارندگی و پراکنش آن، استفاده از مالچ و سیستم مدیریت خاک بستگی دارد. آبیاری در پاییز پس از برداشت محصول از اولویت خاصی برخوردار است. حتی توصیه می گردد که در طول زمستان چند نوبت آبیاری کامل صورت گیرد تا آب کافی در اعماق ریشه برای رویش اول بهار ذخیره گردد. مهم ترین تثر آبیاری زمستانه بهره گیری از تأثیر مثبت یخبندان ها برای از بین بردن لارو، شفیره و پوره حشراتی است که زمستان گذرانی خود را در خاک پای درختان انجام می دهند و آبیاری بسیار مؤثر و مفید می باشد. بدین وسیله با یک هزینه بسیار کم، یک مبارزه بیولوژیکی اساسی در مورد بعضی از آفات انجام می گیرد. آبیاری در طول فصل رویش باید بر اساس برنامه منظم و با دقت صورت گیرد و توصیه می گردد به فاصله نیم متر یا بیشتر از یقه درخت باشد.

دوره های بحرانی

در طول دوره رشد گیاهی، درخت گردو مراحل مختلفی را می گذراند که طی این مراحل غفلت در آبیاری نه فقط محصول سال، بلکه تولید کمی و کیفی سال های آینده را نیز مورد تهدید قرار می دهد. اثر های آبیاری نامطلوب بر حسب تاریخ آبیاری:

– اثرهای تخریبی کمبود آب در اندازه میوه و رشد گیاه در خرداد ماه:

۱- کوچک شدن اندازه میوه

۲- کاهش رشد گیاهی که حتی با آبیاری بعدی و اضافی نیز اثرهای نامطلوب هنوز دیده خواهند شد.

۳- تأخیر در رشد گیاهی، نارس ماندن شاخه ها، خطر یخبندان و تشکیل جوانه های ناقص که در صورت ادامه خشکی، باقی مانده جوانه های برگ و میوه نیز نارس و ناقص خواهند شد.

 – اثرهای تخریبی کمبود آب در اندازه میوه و رشد گیاه در تیر ماه:

۱- نقص در رشد گیاهی

۲- نقص در تشکیل جوانه های میوه، کاهش جوانه های گل و کمبود تولید میوه در سال بعد

۳- نقص در تشکیل مغز گردو

–  – اثرهای تخریبی کمبود آب در اندازه میوه و رشد گیاه در در مرداد ماه:

۱- نقص در تشکیل جوانه های میوه و نقص در بستن مغز گردو

۲- نارس ماندن شاخه های سال و خطر یخبندان

– اثرهای تخریبی کمبود آب در اندازه میوه و رشد گیاه در شهریور ماه:

۱- نقص در تجمع مواد خشک در مغز گردو، کاهش وزن و پژمردگی مغز

۲- نقص در خشبی شدن شاخه های سال

برای آشنایی بیشتر با کشت و پرورش گردو  می توانید کتاب زیر را نیز مطالعه نمایید.

گردو

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب