تولید گلخانه ای گل های ارکیده – محیط کشت و آبیاری

تولید گلخانه ای گل های ارکیده – محیط کشت و آبیاری

در رده بندی گیاهان، ارکیده ها جزو گروهی منحصر به فرد و از خانواده orchidaceae به حساب می آیند. ارکیده گیاهی تک لپه علفی و دائمی است. گل های ارکیده مقادیر زیادی بذر تولید می کنند. به عنوان مثال غلاف بذری ارکیده حاوی نزدیک به ۵۰۰ هزار بذر است. بذرها بدون آندوسپرم هستند به همین خاطر گاهی به نام بذر لخت نیز نامیده می شوند و در طبیعت بدون کمک قارچ نمی توانند جوانه بزنند.

محیط های کشت

بستر کشت ارکیده از نوع اپی فیت (رشد بر روی شاخه درختان) تا نوع خاکزی متغییر باشد. ارکیده های اپی فیت در مناطق بومی خود بر روی درختان رشد می یابند. به همین خاطر محیط کشت باید مشابه محیط رشد طبیعی آنها باشد. اکثر ارکیده های اپی فیت می توانند بر روی فیبر سرخس ، تراشه های سرخس درختی ، سرخ دار پوست درخت نراد و حتی مواد شبیه خاکستر پرورش می یابند.

ارکیده های خاکزی در خاکهای غنی شده از مواد آلی که در مناطق بومی خود موجود است رشد می کنند. می توان هر مخلوطی از خاک کاملا زهکشی شده که حاوی ۵۰ درصد یا بیشتر از مواد آلی است را استفاده نمود. در این زمینه ، پیت ، تراشه ، ماسه و حتی خزه نیز پیشنهاد می شود. تحقیقات گیاه شناسی نشان می دهد که می توان ارکیده های اپی فیت و خاک زی را در مخلوطی از پیت و پرلیت به نسبت مساوی با نتایج عالی پرورش داد.

آبیاری ارکیده ها

آبیاری و کیفیت آبی که برای ارکیده ها استفاده می شود از مهمترین عوامل محیطی مربوط به پرورش این گل ها است . سبک آبیاری ارکیده ها به این صورت است که آنها را باید به طور تمام و کمال آبیاری نمود و پس  از آن تا شروع خشک شدن سطح خاک گلدان، نباید به آنها آب داد.

ارکیده های Cattleya را می توان با آبی که PH آن بین ۴ تا ۹ است آبیاری نمود . از جهتی به نظر می رسد که آب سنگین یا سبک تاثیر کمی بر روی رشد و نمو ارکیده ها دارد. با وجود این نباید آب سنگین را در سیستم آبفشانی به کار برد . مهمترین عامل در آبیاری ارکیده ها توجه به میزان نمک محلول در آب است . در این راستا استفاده از آب حاوی نمک های محلول کمتر از ۱۲۵ PPM بسیار مطلوب خواهد بود. میزان محلول ۱۲۵ تا ۵۰۰ PPM  خوب بوده و بالاتر از این رنج تا ۸۰۰ PPM را باید با احتیاط به کار برد. آب نمک دار بیش از این میزان نباید به کار برده شود. برای اطمینان از مناسب بودن و ایمنی آب بهتر است آنرا تجزیه کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که مصرف این آب برای ارکیده آسیبی در پی ندارد.

کلید واژه ها: تولید گلخانه ای ارکیده ، ارکیده ها ، محیط کشت ارکیده ، آبیاری ارکیده ، PH آب آبیاری ارکیده .

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب