روش های آبیاری درخت زیتون به چه صورت است؟

آموزش روش آبیاری درخت زیتون

فن آبیاری بر حسب گستردگی باغ زیتون و روش های مختلف و ابزار کار متغیر است. به عبارت بهتر، فن آبیاری از ساده  ترین طریقه تا کامل ترین تکنیک آن تا کنون تحول زیادی پیدا کرده است. امروزه مواد و افزاری که آبیاری های مدرن در اختیار عموم قرار گرفته اند، امکان استفاده از حداقل آب را در حداکثر واحد سطح با کمترین درصد تلفات فراهم نموده است.

روش های آبیاری سطحی زیتون

-آبیاری تشتکی

این روش در ویژه نهال های زیتون جوانی است که تازه کشت شده باشند. به این ترتیب که در اطراف نهال های زیتون کاشته شده تشتک هایی می سازند و آن ها را از آب جاری قنات ها یا از ذخیره آب انبارهای مختلف پر می نمایند.

-آبیاری نشتی

عبارت است از کندن جوی یا نهرهای باریکی به وسیله نهرکن در طول زمین، بین ردیف های درختان زیتون کاشته شده در باغ. شیب طولی این نهرها بین ۵/۲ تا ۴ درصد است. تعداد این نهرها (بین دو ردیف) بستگی به قابلیت نفوذپذیری خاک دارد. به طوری که در خاک های سنگین ۳ تا ۴ نهر و در خاک های سبک ۶ تا ۸ نهر موازی کنده می شود. طول این نهرها نیز بستگی به قدرت نفوذ آب دارد. که معمولا در خاک های سبک ۵۰ متر و در خاک های سنگین تا ۱۵۰ متر قابل تغییر است. عمق نهرهای نشتی بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر نیست.

-آبیاری کرتی

این روش بیشتر در زمین هایی پیاده می شود که شیب آن ها بین ۵/۲ تا ۶ درصد باشد. عرض این کرت ها عملا با فاصله بین دو ردیف از درختان، مساوی است و طول آن ها معادل است با ۵۰ تا ۱۰۰ متر. این روش آبیاری فقط در باغ های زیتونی پیاده می شود که شیب آن ها زیاد نباشد و با عملیات تسطیح، قبلا به حد کفایت آماده شده باشند. آبیاری کرتی هزینه زیادی ندارد و معمولا دستی انجام می گیرد.

روش های آبیاری تحت فشار زیتون

-آبیاری بارانی

کشت گسترده زیتون لزوم استفاده هر چه بیشتر از این عامل حیاتی را، با روش های مدرن ایجاب می نماید. یکی از روش ها آبیاری بارانی است که مزایای متعدد آن ازاین قرار است:

-سهولت آبیاری در اراضی نامسطح، با حذف هزینه تسطیح و حفظ قشر زراعی در سطح خاک

-امکان آبیاری در زمین های پر شیب و فراز

-آبیاری در خاک های سبک و شنی

-حداکثر استفاده از آب و آبرسانی یکنواخت در تمام سطح باغ

-تامین تهویه آب با اکسیژنه شدن قطرات، هنگام ریزش

-امکان کنترل دقیق میزان آب مصرفی

-کاهش اتلاف آب بر اثر نشت یا تبخیر

-آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای نسبت به سایر آبیاری ها برای تولید محصول زیتون خوراکی در کشت گسترده بهترین نتیجه را نشان داده است.

دبی مورد نیاز قطره چکان ها در آبیاری زیتون ۴ لیتر در ساعت می باشد. معمولا برای هر درخت ۴ قطره چکان به کار می رود که ۴✖۴ = ۱۶ لیتر در ساعت در هکتار و برای ۴۰۰ درخت در هکتار می شود ۴/۶ متر مکعب در ساعت در هکتار. چون مدت آبیاری بین ۸ تا ۱۰ ساعت طول می کشد، مصرف آب به ۶۴ متر مکعب در ۱۰ ساعت می رسد.

لذا در مقایسه با سیستم بارانی که در همین شرایط ۱۰۰۰ متر مکعب آب در هر ماه مصرف می کند ملاحظه می شود که مصرف آب بین دو سیستم از نظر اقتصادی تا چه حد تفاوت دارد.

گروه: آبیاری
یک کامنت
  • بابک ک
  • February 6, 2018 at 10:06 pm

سلام
لطفا بگید 10 ساعت ابیاری هر چند روز باید انجام شود ؟؟؟

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب