مهمترین علائم کمبود مواد معدنی و عناصر غذایی در درختان میوه از جمله انگور

بیماری و کمبودهای انگور

یکی از سرشناس ترین راه ها برای شناسایی کمبود مواد و عناصر مغذی در درختان میوه انجام آزمونی تحت عنوان آزمون تجزیه برگی می باشد. نا گفته پیداست که گرچه کمبود امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات وابسته به آن در اکثر نقاط کشور را می توان حس کرد اما شناسایی علائم کمبود عناصر غذایی و مواد معدنی و برطرف نمودن آنها ، موجب شده که مقاوت درختان در مقابل آفات و بیماریها افزایش یابد و عملکرد محصول آنها در واحد سطح فزونی پیدا کند.

در زیر به برخی از علائم بارز کمبود این عناصر خواهیم پراخت.

نیتروژن یا ازت : در صورتی که کمبود ازت در درخت حاصل شود کمبود آن از برگهای پیر به برگهای جوان تر انتقال پیدا کرده و اکثرا این کمبود در برگهای پیر قابل مشاهده است. توفق رشد و زرد شدن برگهای پادرختی بیشتر ناشی از کمبود ازت است.

فسفر: از علائم کمبود فسفر در درختان می توان به کوچک شدن برگ ها، ارغوانی شدن برگهای پایین تر درخت و توقف رشد برگها اشاره کرد.

پتاسیم: کمبود پتاسیم در درختان را می توان در این علائم رهگیری کرد: رنگ پریدگی و سوختگی حاشیه برگها و زرد شدن حاشیه برگهای پایینی. به طور خاص در درخت انگور کمبود پتاسیم باعث خشک شدن نوک خوشه ها می گردد.

کمبود عناصر غذایی در درختان میوه و انگور

گوگرد: کمبود گوگرد در درختان را می توان در توقف رشد و همین طور زرد شدن برگهای پایینی مشاهده کرد.

آهن:  از علائم کبود این عنصر، زرد شدن پهنگ برگهای جوان تر و سبز باقی ماندن رگبرگهای آن می باشد. برگ های تازه روئیده زردی بیشتری را در خود ظاهر می سازند و لکه های نارنجی بر روی برگهای انتهایی گسترده می شوند.

روی : از مشخه های کمبود روی، ریز شدن برگها و جارویی شکل شدن برگ های جوان در سرشاخه های درخت است و همین طور وجود نقطه های زرد مایل به کرمی رنگ در زمینه سبز تیره برگ های میانی است. در درخت انگور کمبود روی سبب شده که میوه های آن به صورت غیر همزمان برسند.

منگنز: کمبود این عنصر مشابه سایر ریز مغذی ها در خاکهای آهکی است . با این وصف که برگها، زرد کمرنگ می شوند و این زردی از حاشیه برگ شروع شده و به طرف رگبرگهای میانی پیشروی می کند.

کلمات کلیدی: کمبود عناصر غذایی، علائم کمبود عناصر غذایی ، کمبود فسفر ، علائم کمبود آهن در درختان میوه ، علائم کمبود گوگرد در انگور.

یک کامنت
  • عیسی افشار
  • February 5, 2020 at 10:41 pm

سلامسلام

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب