از آفات و بیماری های قارچ خوراکی چه می دانید؟

بیماری های قارچ آفات قارچ

به طور کلی می توان گفت که آفات و عوامل بیماری زا در قارچ خوراکی به دو صورت می توانند سبب ایجاد آلودگی و از بین رفتن محصول شوند:

۱- مستقیم: عوامل بیماری زا می توانند به صورت مستقیم، قارچ را مورد حمله قرار داده و تا حدودی از آن به عنوان میزبان و رشد خود استفاده کنند و سرانجام آن را از بین ببرند.

۲- غیر مستقیم: عوامل بیماری زا می توانند به صورت غیر مستقیم با نابود کردن محیط زیست قارچ زیان هایی را به قارچ و میزان رشد آن وارد سازند.

بیماری های قارچ خوراکی به دو دسته تقسیم می شوند:

۱. بیماری های فیزیولوژیکی

۲. بیماری هایی که در اثر عوامل بیماری زا ایجاد می شوند.

– نابسامانی های فیزیولوژیکی

علاوه بر عوامل زیستی که اثرات مخرب بر قارچ دارند، تعداد زیادی عوامل غیر زیستی وجود دارد که ایجاد محیط نامطلوب برای رشد قارچ کرده و منتج به کاهش کیفیت محصول می گردد. این عوامل شامل رطوبت کم یا زیاد در محیط کشت، pH، غلظت دی اکسید کربن، سرعت باد، بخار و رطوبت نسبی می باشند.

کاهش نور در اتاق پرورش قارچ منجر به ایجاد ساقه های بلند و نازک می شود. تهویه ناکافی و نور کم منجر به رشد خوشه ای قارچ می شود.

– پوست سوسماری شدن یا پوست پوست شدن

این عارضه در اثر رطوبت کم، خشکی بیش از حد، تهویه شدید و مستقیم ایجاد می شود. از سوی دیگر بخارات شدید فرم آلدهید یا آفت کش ها می تواند سبب آن شود که لایه بیرونی پوست قارچ های نیمه تکامل یافته، شکاف بخورد. زمانی که قارچ به رشد ادامه می دهد پوست آن شکافته و به شکل پوست تمساحی در می آید. نژادهای قارچ سفید چرکی و کرم بیش از قارچ سفید حساس هستند.

– بمب های شیمیایی فاسد (گریه کننده ها)

قارچ هایی که میزان قابل توجهی آب از کلاهک قارچ به بیرون ترواش می کنند، گریه کننده ها یا بمب های شیمیایی فاسد نامیده می شوند. این قطرات آب ممکن است کم باشد و یا به میزان زیادی باشد و قارچ را بپوشاند. آب روی کمپوست و یا سطح خاک پوششی زیر گریه کننده جمع می شود و در آن منطقه بوی تعفن بوجود می آید.

عوامل موثر در این نابسامانی مشخص نیست اما کمبود رطوبت (کمتر از ۶۴%) به همراه رطوبت بالای بستر باعث تحریک قارچ های گریه کننده می شود. قارچ های سفید دارای سیستم حفاظتی در مقابل گریه کننده ها می باشند اما سفید چرکی، کرم و سفید طلایی به این بیماری حساس می باشند.

– قارچ های پایه بلند

عدم تهویه کافی یا تجمع دی اکسید کربن در محیط پرورش، سبب شکل گیری قارچ های پایه بلند غیر عادی با کلاهک کوچک می شود. با تهویه مناسب می توان از این شرایط جلوگیری کرد.

– تولید توده ای

در بسیاری از موارد نشانه های تولید توده ای یا زیر پوشش به خصوص در کشت های فصلی مشاهده می شود. کاهش ناگهانی دما، تهویه اضافی یا کمبود دی اکسید کربن منجر به ظهور این علائم می شود.

برای مطالعه بیشتر در مورد آفات و بیماری های قارچ خوراکی کتاب زیر را مطالعه فرمایید:

آفات و بیماری های قارچ خوراکی

کلمات کلیدی: آفات ، بیماری ، آفات قارچ ، آفات قارچ خوراکی ، بیماری های قارچ خوراکی

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب