قطره چکان روی خط یا داخل خط؟

آبیاری قطره چکان

در برخی سیستم های آبیاری قطره ای ، مانند لوله های تراوا یا لوله های دریپر دار ، قطره چکان خود بخشی از لوله فرعی می باشد اما در اکثر موارد قطره چکان جز جداگانه ای بوده که می بایست به لوله فرعی متصل شود. روش اتصال قطره چکان به لوله فرعی اثر زیادی بر عملکرد هیدرولیکی سیستم آبیاری دارد. در این رابطه در قطره چکان های خارج از مسیر ( online emitter ) بخشی از جریان عبوری از لوله فرعی منحرف شده و از قطره چکان خارج می شود.

برای این منظور لوله فرعی توسط مته یا وسیله دیگر سوراخ شده و قسمت انتهایی و دندانه دار قطره چکان ( barb ) که به آن تیزه قطره چکان گفته می شود به جدار لوله فرو برده می شود. معمولا دندانه های تعبیه شده در این قسمت اصطکاک زیادی تولید کرده و مانع از جدا شدن یا بیرون آمدن آن از بدنه لوله فرعی می شود.

برخی دیگر از قطره چکان ها مستقیما در مسیر جریان آب در داخل لوله فزعی قرار می گیرند قطره چکان از دو طرف به لوله فرعی متصل می گردد ( in-line emitter ).

در هر حال عملکرد هیدرولیکی قطره چکان چه از نوعی می باشد که در مسیر جریان قرار گیرد و چه انواعی که خارج مسیر جریان کار گذاشته شوند متاثر از طراحی قطره چکان ، نوع ساخت و موادی است که در آن بکار برده شده است. نکته ای که در این مورد باید بخاطر داشتاین است که عملکرد اکثر قطره چکان ها مطابق آنچه در کاتالوگ کارخانه جات سازنده آمده است نمی باشد. حتی ممکن است عملکرد آنها مطابق نوع طبقه بندی نیز نباشد. مثلا یک قطره چکان با جریان ورقه ای ممکن است در عمل در اثر افزایش فشار و تغییرات دما به صورت جریان آشفته کار کند و یا برخی قطره چکانهای با جریان آشفته به دلیل کوچک شدن مجرای عبور آب به صورت انواع روزنه ای عمل نمایند. لذا مهندسان در طراحی این سیستم ها باید همواره ضریبی را برای اینگونه انعطافها در نظر داشته باشند.

قطره چکان

گروه: آبیاری
یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب