آشنایی با آفات و بیماری های کشت های گلخانه ای – بخش اول

سفید بالک ها

آفات در گلخانه به دو بخش عمومی و اختصاصی طبقه بندی می شوند. عموما کنترل آفات اختصاصی به علت محدودیت در شیوه مدیریت و استفاده از سموم دشوارتر است. هرچند در نگاه اول مدیریت آفات عمومی در گلخانه یا محل پرورش گیاهان شما در خانه چندان پیچیده بنظر نمی رسد ولی با بی دقتی و استفاده از یک سم به طور مداوم، امکان دارد موجب طغیان آفت شوید. حشرات بخوبی در مقابل یک حشره کش مقاوم می شوند و بعد از چند نسل کنترل آنها به دلیل مقاومت دشوار است. به نظر ما  استفاده از سم آخرین راه مبارزه با آفات و بیماری ها به شمار می آید ولی گاهی تنها راه ممکن است. لذا نکته مهم و اساسی بهداشت محیط پرورش گیاهان می باشد. بقایای گیاهی اطراف خاک گلدان محیطی بسیار مناسبی برای گذران زندگی آفات به شمار می آید. نکته مهم دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است دما و رطوبت در گلخانه ها می باشد که برای هر آفت یا بیماری شرایط متفاوتی را دربرمی گیرد و می تواند موجب کنترل عامل ایجاد کننده خسارت شود. در این شماره و شماره بعدی به معرفی چند آفت عمومی می پردازیم.

سفید بالک

سفید بالک ها یا مگس های سفید، حشراتی کوچک و سفید رنگ بوده که مراحل مختلف زندگی آنها شامل تخم، پوره، شفیره و افراد بالغ که معمولا در سطح زیرین برگهای گیاهان یافت می شود، می باشد. پوره ها با تغذیه مستقیم از شیره گیاه، به اندامهای گیاه خسارت می زند و موجب زردی برگ، بدشکلی(پیچیدگی برگ)، کوتولگی و پژمردگی بوته ها میگردند. همچنین آنها ماده ای شفاف رنگ به نام عسلک تولید میکنند که بستر مناسبی برای رشد قارچهای عامل کپک سیاه محسوب می شود.

آسیبهایی گه مگس سفید به برگ پنبه زده است

سفید بالک مگس سفید آفات سفید بالک

مدیریت سفید بالکها

بازدید مداوم گیاهان جدید

استفاده از کارت های زرد چسبناک

از بین بردن علفهای هرز اطراف محل پرورش گیاهان

استفاده از مکنده های گرد و خاک دارای باتری که میتوان حشره بالغ را از روی گیاهان با آن حذف نمود

گیاهان گلدانی را میتوان تا حداکثر سه ماه در کمپوست های مخصوص حاوی حشره کش ایمیدوکلوپراید، محافظت نمود

کنترل بیولوژیکی با زنبور پاراتیزوئید Enacarsia formosa راهکار مناسبی است.

ترکیبات موثر علیه سفید بالکها: آسفات، بی فنترین، سیفلوترین، فن پروپاترین، پرمترین، استامی پراید، کلوتیانیدین، ایمیدوکلپراید، تیامتوکسام، دینتو فوران، اسپینوزاد، کینوپرن، فنوکسی کارب، پیری پروکسیفن پی متروزین، فلونیکامید، دیفلوبنزورون، بوپروفزین، آزادیراختین، پیریدابن، اسپیرومسیفین، نمکهای پتاسیمی اسیدهای چرب، ایمیداکلوپراید+ بی فنترین+ کلرپایریفوس+ سیفلوترین

تریپس ها

آفت گلخانه حشره تریپس آفات سم مدیریت آفات

تریپس ها حشراتی کوچک به طول دو تا چهار میلی متر از گیاهان بسیاری تغذیه می کنند. که در مواقعی علاوه بر خسارت مستقیم موجب انتقال ویروسهایی چون لکه نکروتیک گل حنا و پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی از بوته ای به بوته دیگر می باشند.

تریپس ها با قطعات دهانی زننده مکننده ضمن تغذیه از اندامهای گیاهی موجب ایجاد لکه های کلروزه خاکستری یا نقره ای رنگ  می شود. زخم های سفید ناشی از تغذیه شبیه این است که بافت سبز گیاه را خراشیده باشند. تریپس ها به آسانی از طریق جریان هوا جابجا می شوند. کارتهای زرد چسبناک را مرتب تعویض کنید. معمولا حشرات بالغ از گلها تغذیه و می توانند آسیبهای جدی به گلهای زینتی وارد کنند.

تصویر زیر سطح یک برگ را که در اثر حشره تریپس آسیب دیده نشان می دهد

آفت گلخانه حشره تریپس آفات سم مدیریت آفات

مدیریت

بررسی و بازدید مرتب گیاهان

از بین بردن بوته های شدیدا آلوده

استفاده از کارتهای زرد و آبی  چسبناک

از بین بردن علفهای هرز

در استفاده از حشره کش ها حتما تناوب را رعایت کنید تا پدیده مقاومت بروز نکند.

ترکیبات موثر علیه تریپس ها: آسفات، بی فنترین، فن پروپاترین، استامی پراید، ایمیدوکلپراید، دینتوفوران، آبامکتین، تیامتوکسام، فنوکسی کارب، فلونیکامید، دیفلوبنزورون، آزادیراختین و ایمیدوکلپراید + بی فنترین + کلروپایریفوس + سیفلوترین

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب