معرفی کتاب توت فرنگی ارگانیک

معرفی کتاب توت فردگی ارگانیک

در سال های اخیر افزایش بی رویه مصرف کودها و مواد شیمیایی جهت تولید محصولات کشاورزی ، سلامت خاک ، آّب ، هوا و همچنین محصولات تولیدی را به خطر انداخته و نگرانی های روز افزونی را برای محیط زیست جهانی و سلامت بشر به وجود آورده است. کشاورزی معمول و مرسوم امروزی بر پایه استفاده از ارقام پر محصول ، کاربرد کودهای شیمیایی ، آفت کش ها و علف کش های شیمیایی، آبیاری و مکانیزاسیون استوار است و هدف کلی آن بر تولید حداکثری محصول متمرکز شده است. این شیوه کشاورزی هر چند در نگاه اول از دیدگاه تولید بیشتر محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفت، اما اکنون در برخی جوامع به معضلی تبدیل شده است که در نهایت سلامتی انسان و محیط زیست را به خطر می اندازد.

با توجه به مخاطرات این نوع از کشاورزی، کشاورزی ارگانیک و توسعه کشاورزی پایدار و بوم سازگار جهت مقابله با معضلات مذکور در سراسر جهان مطرح شده است و در سال های اخیر همت زیادی نیز پیدا کرده است. کشاورزی ارگانیک بیشتر به کیفیت میوه توجه دارد و هدف نهایی آن تولید محصولات سالم و عاری از هرگونه مواد شیمیایی است.

توت فرنگی یکی از محصولاتی است که به سیستم ارگانیک پاسخ مثبت نشان داده است. مدیریت در کشاورزی ارگانیک توت فرنگی به ایجاد تناوب کشت ، استفاده از بقایای گیاهی ، کودهای دامی ، گیاهان خانواده حبوبات ، کود سبز ، بقیای ارگانیک ، مواد معدنی موجود در سنگهایی که می توانند برخی عناصر مورد نیاز گیاهان و خاک را تامین نمایند، کنترل علف های هرز، آفات و بیماری ها توسط روش های مکانیکی ، بیولوژیکی مربوط می شود.

اقتصادی بودن تولید میوه ارگانیک به مقدار زیادی به انتخاب صحیح محل کاشت ، رعایت تناوب در کشت ، آماده کردن مناسب زمین ، انتخاب رقم مناسب ، توجه به تغذیه گیاه ، مبارزه با علف های هرز ، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی بستگی دارد.

بدیهی است که کشت ارگانیک توت فرنگی باید بر اساس استانداردهای ارایه شده باشد و در کلیه مراحل تولید میوه، از مواد طبیعی و مجاز برای تولید استفاده شود. برای مثال در کشت های معمول ، افزایش مستقیم عناصر مورد نیاز گیاهان با افزودن کودهای شیمیایی صورت می گیرد، در حالیکه در کشت های ارگانیک ، تغذیه گیاهان به صورت غیر مستقیم و از طریق موجودات خاکزی با مواد آلی انجام می پذیرد.

تولید ارگانیک توت فرنگی نیاز به زمان دارد و مرحله به مرحله صورت می گیرد، برای مثال در ابتدا باید از خاک ارگانیک یا افزودنی های ارگانیک برای بهبود شرایط خاک استفاده نمود و سپس به کنترل بیولوژیکی آفات ، بیماری ها، علف های هرز و غیره پرداخت. در نهایت پس از گذشت چند سال کل سیستم به سیستم تولید ارگانیک مبدل خواهد شد.

این کتاب راهنمایی برای پرورش توت فرنگی به شیوه ارگانیک است و شامل موضوعاتی است که به بهبود سلامت گیاه کمک کرده و ضمن کاهش خسارت آفات و بیماری های توت فرنگی ، تولید میوه سالم و با کیفیت را به دنبال خواهد داشت.

کتاب پرورش توت فرنگی ارگانیک شامل هشت فصل و یک ضمیمه در مورد ترکیبات آلی مورد استفاده در کشت ارگانیک توت فرنگی است. همچنین در آخر کتاب هم به معرفی منابع استفاده شده در کتاب پرداخته است.

برای آشنایی بیشتر و سفرش این کتاب بر روی عکس جلد آن کلیک نمایید

کتاب پرورش توت فرنگی ارگانیک

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب