بنفشه آفریقایی گیاه حساسی است که نسبت به شرایط نور ، دما و آبیاری حساسیت به خرج می دهد. این گیاه بومی مناطق آفریقای شرقی بوده و آب و هوای گرم و مرطوب رو دوست می دارد. برخی از بیماری هایی که ممکن است برای این گیاه زینتی ایجاد شود عبارت اند از : قهوه ای و نرم شدن برگ ها ، سفید شدن برگساره ها، فقدان حالت گلدهی و برگ های پیچیده و سخت در مرکز طوقه آن.

بیماری های رایج بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی گیاهی زیبا از میان گیاهان زینتی است که علاقه مندان بسیاری دارد. نگه داری و پرورش  این گیاه مستلزم دقت کافی و توجه به نکات خاصی است که عدم توجه به آنها ، می تواند گیاه را بیمار کرده یا موجب از بین رفتن آن شود. برخی از این نکات می تواند توجه به شرایط ظاهری برگ ها، دمای محیط، نور و آبیاری آن باشد.

بنفشه آفریقایی

دستگاه های مرکب را می توان مجموعه منسجمی از ادوات کشاورزی دانست که برای به انجام رساندن عملیات کامل و همزمان خاک ورزی ، روی یک شاسی سوار می شوند.این دستگاه ها در کنار ابزار مربوط به خاک ورزی، می توانند واحد های سم پاشی ، کودپاشی ، خطی کاری یا ردیف کاری را به همراه داشته باشند. وجود مجموعه این دستگاه ها بر روی یک شاسی، امکان کودپاشی، علف کش پاشی ، خاک ورزی و کاشت را به طور همزامان ایجاد می کند.

کمبینات دستگاه مرکب کشاورزی دستگاه های مرکب بذر کاری و خاک ورزی

دندانه دستگاهی است که از تعداد زیادی میخ بزرگ به طول های 8 تا 20 سانت تشکیل شده است. این میخ ها بر روی یک چهار بست مستقر شده اند. دندانه ابزاری است که کار دیسک را تکمیل می کند. از این وسیله برای خرد کردن کلوخه ها و افزایش نفوذ پذیری خاک سطحی استفاده می شود. البته عمق و نیروی انجام کار در این دستگاه زیاد نبوده و در خرد کردن کلوخه های بزرگ و خشک و مقاوم و سفت کارگر نیست. دندانه دارای دو مدل بوده که یکی به دندانه میخی و دیگری به دندانه فنری شناخته می شود.

دندانه یا هرس دندانه فنری دندانه میخی

دیسک یکی از ابزار اصلاح خاک است که از تعدادی صفحات بشقابی تشکیل گردیده است. این بشقابها حول یک محور مرکزی می چرخند و کلوخه های خاک را خرد می کند. صفحات این دستگاه روی دو یا چهار محور جلویی و عقبی به گونه سوار شده اند که جهت گودی انحنای آنها عکس یکدیگر قرار دارد. ترکیب بشقابها به گونه ای عمل می کند که خاکی که توسط بشقابهای ردیف جلو به یک سمت ریخته شده، توسط ردیف های عقبی به جای خود برگردانده می شود. می توان کارایی دیسک را با تنظیم ردیف های آن ارتقاء داد. اما هیچ گاه کیفیت کار دیسک مشابه کار گاو آهن سوکی یا بشقابی نمی شود.

دیسک های کشاورزی

وسایل آماده سازی بستر زمین جهت زراعت و کاشت بذر، بسیار متنوع بوده و هر کدام بسته به شرایط خاصی ، کار ویژه ای را انجام می هند. هدف این ابزار نیز با یکدیگر متفاوت بوده و هر کدام داری قطعات کمکی هستند که کار را برای آنها آسان کرده یا سرعت می بخشند. انتخاب وسیله مناسب برای آماده سازی و شخم زمین به دقت و شناخت کافی نیاز دارد و بسته به هدفی که قرار است در زمین تحقق یابد این انتخاب باید صورت گیرد. گاه آهن ها ابزاری هستند که برای شخم و زیر و رو کردن خاک از آنها استفاده می شود. با استفاده از این ابزار می توان خاک را تا عمق مشخصی برگرداند و همین طور ریشه علف های باقی مانده در زمین را قطع کرد. این ابزار معمولا به پشت تراکتور بسته می شود.

گاوآهن

 کودهای حیوانی جزو کودهای فعال هستند به این معنی که وقتی در هوای آزاد قرار می گیرند مقدار زیادی از ازت خود را از دست می دهند. این فرایند به صورت تخمیر صورت می گیرد. ازت موجود در کود حیوانی به شکل آمونیاک می باشد. به همین خاطر برای جلوی گیری از این ضایعه باید روی آنها را با خاک و کاه و کلش بپوشانیم تا از تبخیر آمونیاک در آن جلوگیری کنیم.

کود حیوانی

نحوه کود دادن به درختان بستگی به نوع و نفوذ پذیری خاک دارد. هر چه خاک باغ ، عمیق تر و قابل نفوذ تر باشد ، ریشه های درخت در سطح و عمق بیشتری نفوذ کرده اند. به همین خاطر ریشه ها حجم بیشتری از خاک را برای دریافت مواد مغذی و آب در اختیار دارند . به همین خاطر هنگام کود دهی به این باغ، حتما باید کود را در سطح و عمق بیشتری پخش کرد تا در اختیار ریشه های بیشتری قرار بگیرد.

کود دهی درختان

باغبانان اغلب در پی این سوال هستند که آیا شخم زدن یا خاک ورزی باید در بهار انجام شود یا پاییز، اما متخصص باغبانی LSU AgCenter دکتر توماس کوشکی معتقد است که کار بر روی خاک در اواخر پاییز دارای مزایای متعددی نسبت روش سنتی یعنی شخم زدن بهاره  است.

کوشکی می گوید که کار بر روی خاک در اواخر پاییز بهتر است . از آنجا که آماده سازی خاک در اواخر پاییز انجام می شود این مسئله اجازه کاشت زودتر در بهار را می دهد. به خاطر اینکه درجه حرارت خاک در پاییز و اوایل زمستان بالاتر از اواخر زمستان و اوایل بهار است زمان بیشتری برای تبدیل و تجزیه مواد آلی خاک  وجود دارد.

شخم پاییزه

عناصر فسفر و ازت از میان کود های شیمیایی عناصری هستند که در تغییر ترکیب خاک و رشد گیاهان تاثیر بسزایی داشته و رشد گیاهان را تا حد زیادی متاثر نموده اند. عنصر ازت به صورتهایی چون نیترات و اوره توسط گیاهان قابل جذب است. از میان ترکیبات فسفر نیز، ماده ای که قابل جذب  در گیاه می باشد ، اسید فسفریک بوده که از تجزیه مواد آلی خاک بدست می آید. اما به صورت کود شیمیایی مصرف نمی شود.

عنصر فسفر و ازت