راهکارهای مناسب آبیاری لوبیا برای افزایش عملکرد محصول

آبیاری لوبیا پتانسیل عملکرد را بالا می برد و کشاورز را قادر می سازد که در زمین های نامناسب تولید داشته باشد. آبیاری بارانی اغلب در لوبیا معمول است. سیستم مورد استفاده به وسیله اندازه و شکل زمین، همچنین دسترسی به کارگر و سرمایه تعیین می شود. در جایی که آب محدود کننده نیست، خاک باید تا ظرفیت مزرعه تا عمق یک متر ناحیه ریشه قبل از کاشت مرطوب شود. بعد از آنکه خاک به اندازه کافی خشک شد، بستر بذر باید آماده شود و کاشت صورت گیرد و بعد از آن مزرعه نباید آبیاری شود تا گیاهچه ها ظاهر شوند.

برنامه آبیاری لوبیا برای حد مطلوب عملکرد واحد آب لازم است. مرحله بحرانی و حساس رشد به کمبود رطوبت، گلدهی و اوایل غلاف بندی است که به ترتیب ۴۰ تا ۵۰ درصد و ۵۰ تا ۶۰ درصد از فصل رشد را در بر می گیرد. لازم است که دوره آبیاری به درستی برنامه ریزی شود، به خاطر اینکه رطوبت زیاد نیز می تواند بعضی از بیماری های ریشه را افزایش دهد. آبیاری باید وقتی که یک چهارم غلاف های لوبیا زرد شده اند کاهش یابد. برای برنامه صحیح آبیاری، وسایل لازم بایستی فراهم شود.

برای رسیدن به حداکثر پتانسیل عملکرد، لوبیا نیاز به ۳۰ تا ۴۵ سانتی متر رطوبت در خاک در طول فصل رشد دارد. مصرف روزانه آب در لوبیا با تبخیر و تعرق بستگی به مرحله رشد، شرایط آب و هوایی محلی و رطوبت خاک دارد. همچنین عادت رشد گیاه، مصرف روزانه آب در لوبیا را تحت تأثیر قرار می دهد. دور و مقدار آب آبیاری بستگی  به مرحله رشد، ظرفیت نگهداری آب در منطقه ریشه و شرایط آب وهوایی دارد.

در قسمت هایی از ایران مانند استان چهارمحال و بختیاری، خاک تا ظرفیت مزرعه تا عمق یک متر ناحیه ریشه قبل از کاشت مرطوب می شود. بعد از آن که خاک به اندازه کافی خشک شد، کاشت صورت می گیرد و بعد از آن مزرعه نباید آبیاری شود تا گیاهچه ها ظاهر شوند. بعد از آن، آبیاری به طور مرتب به صورت۸-۶ روزه تا مرحله بحرانی و حساس رشد به کمبود رطوبت انجام می گیرد. در زمان گلدهی و غلاف بندی فواصل آبیاری به ۵-۳ روز کاهش می یابد. حدود ۱۰ روز قبل از برداشت، آبیاری مزرعه قطع می گردد تا مزرعه برای برداشت در زمان مناسب آماده گردد.

مدیریت آبیاری احتمالا مهم ترین عامل مؤثر بر عملکرد کیفی و کمی لوبیا است. دور آبیاری محصول بستگی به رشد، توسعه ریشه، ظظرفیت نگهداری آب خاک و مصرف آب در گیاه از طریق تبخیر و تعرق دارد. برآورد روزانه ET و آب و هوا، همراه با قرائت منظم رطوبت خاک، برای مدیریت دقیق آبیاری مهم هستند. برخی انواع لوبیا مانند کلیوی دارای سیستم ریشه نسبتا ضعیف در مقایسه با بسیاری از محصولات دیگر هستند. لوبیا چشم بلبلی بهترین سیستم های ریشه در مقایسه با لوبیا معمولی را دارد.

تحقیقات و تجربه نشان می دهند که لوبیا در خاک لومی به هر ۶ تا ۸ روز آبیاری نیازمند است. عملی ترین راه برای توصیف آبیاری لوبیا، مکرر ولی سبک است. مصرف آب در لوبیا حدود ۵۰ تا ۶۵ سانتی متر در هر فصل، با توجه به واریته و سطح تولید است. مصرف آب شامل آب زهکش شده و خارج شده از مزرعه نیست. بنابراین، با توجه به کارایی سیستم آبیاری خود، مقدار آب ممکن است از ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی متر در هر سال متغیر باشد، به علاوه ۱۵ سانتی متر آب اضافی در هکتار برای آبیاری قبل از کاشت لازم است.

لوبیا به روش های مختلف آبیاری می شود. آبیاری شیاری روش معمول است، اما آبیاری بارانی در برخی از مناطق کشور، به ویژه در خاک های کم عمق و با مقدار رس بالا کاربرد دارد. با این حال لوبیا را باید با توجه به شرایط خاک و شرایط آب و هوایی، بدون توجه به علائم تنش آب در گیاه آبیاری کرد.

هنگامی که رطوبت خاک به اندازه کافی برای محدود کردن سرعت رشد محصول کم است، رنگ بوته شروع به تیره شدن می کند. وقتی آبیاری انجام گیرد، رنگ سایه انداز به سرعت به رنگ روشن تغییر می کند.

جهت اطلاعات بیشتر راجع به لوبیا

می توانید کتاب اصول پرورش و زراعت

لوبیا را مطالعه فرمایید.

                                                     لوبیا

یک پیام بگذارید
پست الکترونیک شما منتشر نمی شود
تمام فیلدهای ستاره دار می بایست پر شوند *

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب